Pesona

PESONA TERINDAH DUNIA – KLIK GAMBAR DI BAWAH INI UNTUK MELIHAT ISINYA

Apabila seseorang di antara kalian hendak melakukan suatu perkara yang penting, hendaklah mengerjakan salat dua rakaat yang bukan salat fardu, lalu ucapkanlah, “Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepada-Mu melalui ilmu-Mu, dan aku meminta kepada-Mu melalui kekuasaan-Mu, dan aku meminta dari kemurahan–Mu Yang Maha Agung. Karena sesungguhnya Engkau kuasa sedangkan aku tidak kuasa, Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, Engkau mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, apabila menurut-Mu perkara ini baik bagi diri, agama dan kehidupanku serta akibat perkaraku, maka takdirkanlah hal itu bagiku dan mudahkanlah, kemudian berkahilah aku di dalamnya. Dan apabila menurut-Mu perkara itu buruk bagiku dan kehidupanku serta akibat perkaraku, maka jauhkanlah dari diriku, dan jauhkanlah diriku dari hal itu dan takdirkanlah kebaikan bagiku sebagaimana mestinya, kemudian ridailah aku dalam kebaikan itu.”(Perawi mengatakan), Dan hendaknya dia menyebutkan keperluannya itu. (HR. Bukhari)

kop6.jpg

Semoga keselamatan, kesejahteraan, dan barokah Allah tercurah kepada kita semua. Aamiin.

Pradoto Langkir

Iklan