4 Komentar

Wonten Kedadosan Menapa Ing Sak Lebetipun Zaman Sengara ?

makkah_2020Ing sak njerone zaman sengara akeh wong jawa kena fitnah dining sanak. Wong priya dadi pawestri. Wong wadon ilang wirange. Arang-arang manungsa kang eling. Karepe wong pada murka. Ana perang pupuh. Akeh mati kobongan. Ramene wong mburu donya, nanging arang kang metu dalan halal. Akeh maru ing pawestri. Nomnoman akeh kang melacur. Akeh wong jorjoran omah, masjid langgar tinumbar karang. Duraca uga akeh. Wong kena perkara akeh kang taruk arta maring jaksa murih den selametake sangka perkarane. Wong dura saya dudera datan purun pinurih penggawe becik. Agamane wong kalah karo arta. Setat kalah karo debat. Dulur dadi wong liya, wong liya dadi sedulur. Wong temen den girohake, ahli giroh pada den turut. Wong aman den khianati, ahli khianat de percaya. Akeh wong pegatan. Akeh wong ngombe arak. Akeh wong pinter kebelinger, wong ngerti katriwal-triwal. Akeh wong pasulayan bab waris. Ana tirkah ora ana sing bagi. Angele golek wong kang bisa bagi kaya goleh gagak putih. Ana udan mangsa tiga, iya iku sing diarani udan salah mangsa. Cacahe wong wadon luweh akeh katimbang wong lanang, nganti ana wong lanang siji jumenengi wong wadon petangpuluh tumeka seket. Wong kang ngerusak agama rosul, wewalere agama kaya gegem mawa. Jagad saya mungsret. Lakune mangsa uga saya cepet, nganti setahun kaya sewulan, sewulan kaya sejumat, sejumat kaya sedina, sedina kaya sejam, sejam kaya lawase uripe blarak. Arta pek mung kaduwe pemerintah. Angele golek wong kang kena dipercaya kaya golek barang jarahan. Zakat kanggo piutang. Akehe wong luru kawruh kadiya wudaling laron ing mangsa labuh, nanging sing akeh ora kerana agama balik kerana pangkat kasinggihan kanggo mburu kemewahan donya utawa kanggo nggedeake isine telih. Golek wong ngerti adab agama kaya golek jaran kang anduweni sungu. Ana wong lanang ngiblat bojone. Wani marang biyunge. Akeh anak lali bapak, bapa lali maring siwine. Ana germo macak kiyai. Ana demit munggah mesjid, langgar gawe dikar. Saben kampung den kepalani wong fasiq. Wong mulya dadi asor, wong asor bisa pangkat. Ana wong lanang den mulyaake kerana wedi alane. Suarane wanodyo kadiya angin. Ana bumi malik ing saknjerone telung panggonan.
Sakwuse iku banjur alamat pareke tekane qiyamat kubra tansah zhohir terus menerus tanpa kendat kaya roncean kalung kang ora sinambung. Agama pecah dadi pitung puluh telu, nanging kang den ridloni dening Allah mung siji yaiku kang den ugemi dening kanjeng nabi lan priya gung para sahabat. Ana wong umuk telung puluh ngaku dadi nabi. Kebodohan zhohir. Amar makruf sirna, laku mungkar tansah terus menerus werata ing ngendi-endi panggonan. Wong sholeh ora den aji. Ulama’ gede-gede pada den pundut. Akeh wong maido kitab. Lali marang Yang Agung.

Titenana yen wus ana mangsa mengkono, bebendune Allah jer saya agung. Ngemusibah ana ing tanah jawa. Angin hamra’ ngamuk, omah lan kekayon akeh sing rubuh, manungsapun akeh kang kerem ana ing samodra. Gemluduk suwarane gunung, obah kang bumi rengka. Gonjang ganjing gunung guntur, riwutan lindu perapta, udan awu udan kerikil, pan akeh begebluk, akeh wong mati kaget.

Ana mangsa mengkono mau anak putu wekas ingsun : “Wong eling kelawan lali isih beja wong eling kelawan waspada”. ففرّواالى الله (pada lumayuha maring Allah) Pangeraning jagad kabeh. (cuplikan kitab fafirru ilallah)

makkah_2020

Iklan

4 comments on “Wonten Kedadosan Menapa Ing Sak Lebetipun Zaman Sengara ?

  1. tulisan anda sangat menarik, semoga memberikan banyak hikmah dan manfaat bagi kita semua

  2. Subhanallah… Disadur dari kitab fafirru ilallah ya mas? Syukron

  3. syukron ana dah lama ga baca basa jawa dulu lagi ngaji pake bhs. jawa kitab supinahtulnajah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: