Tinggalkan komentar

Tasharruful Arwah

Dumateng kaum muslimin supados mangertos bilih arwahul kamal tegese arwahipun tiyang-tiyang ingkang sampurna, wonten tigang tumindak :

1. At tajassud wa at tamtsiilu bishshuwari, tegese arupi jasad lan mimba-mimba werni, mekaten punika wonten kalanipun sederengi ta’alluq dateng jasad. Kados wayah tajassud ipun ruhe sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib saperlu nyelametake shahabat Salman Al Farisi wekdal bade dipun pangan satu galak. Lan wonten kalanipun sak sampunipun ta’alluq dateng jasad, kados tajassudipun ruhe para guru thariqah ingkang sampurna dateng murid-murid-ipun utawi kekasih-kekasih-ipun ing dalem tingkah sare utawi ing tingkah yaqazha (melek) lajeng pinanggih ruh-ipun gurunipun, kanti dipun dawuhi lan dipun paringi pitedah. Lan kados tajassudipun arwaahul kaamiliin kanti mimba-mimba utawi anjilma pinten-pinten panggenan dateng wekdal setunggal lan mangsa sekedap. Selajengipun tajassud ingkang kados mekaten kalawahu senaosa ruh-ipun sampun pisah kaliyan jasad tetep tasih saget, kados arwahipun para anbiyaa’ ingkang sami shalat ma’mum dateng kanjeng nabi Muhammad wonten Masjidil Aqsha wekdal panjenenganipun isra’.

2. Tasharruful arwah dateng ajsadul insaaniyyah, supados ruh-ipun ngerupaake nuraniyyah. Kados jasadipun Rosulullah ingkang asal kedadosanipun sangking nurani lan ruhaniyyah-ipun sangking sir melakune, permila kanjeng Rosulillah punika mboten ketingal wewiyanganipun. Lan kados jasadipun shahabat Bilal lan Awiis Al Qarani radhiyallahu ‘anhuma. Dipun riwayatake sangking Abdullah bin Buridah andawuhake bilih Rusulillah saw, dawuh ; Ingsun wus dipirsaake suwarga lan ing suwarga kono ingsun pirsa garwane Abi Tallhah, nuli ingsun pireng suwara kresek-kresek ing sanding ingsun, dumada’an iya iku shahabat Bilal uga ing kono.

3. Tasharruf dateng perkawis punapa kemawon, sehingga perkawis kalawau saget dados jisim ingkang alus. Dene tasharruf mekaten punika terkadang sangking Malaikat utawi sangking Jin. Kados tasharrufipun malaikat dateng ‘arsy-ipun ratu Bulqiis, jaman nabiyullah Sulaiman. Ingkang naming sak kedepipun netra mawon ‘arsy kalawau saget kedatengake sangking negari Sabaa’ dumugi ngersanipun nabi Sulaiman dateng Palestin. Mestinipun ‘arsy ingkang arupi perkawis ingkang ageng punika menawi mboten malih dados jisim ingkang alus tentu mboten mungkin saget pindah dumugi ngarsanipun nabi Sulaiman kanthi cepetipun sak keeping netra. Lajeng, malihipun jisim kasar dados jisim alus punika sebab tasharrufipun malaikat jalaran sangking du’a ipun tiyang ‘alim ingkang asmanipun Ashif bin Bakhaya as. Utawi jalaran tasharrufipun kiyai Ashif piyambak inggih ugi saget. Mekaten ugi ruhipun syaikh Abdul Qadir Al Jailaani ugi saget tasharruf kados ingkang kasebat kalawau, jalarang sangking kathahipun anggenipun taat lan luhuripun derajatipun ing ngarsanipun Allah ta’ala, sahingga kagungan pinten-pinten karomah lan saget ahli tetulung dateng tiyang ingkang hajat, ingkang sampun dipun rahosake dining kaum muslimin ingkang percados.

Wallahu a’lam.

Kutipan saking : قيّم الدّين

love-quran

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: