Tinggalkan komentar

Wara’

Wara’ iku ana patang perkara :

Sawiji : asor-asore wara’ lan iya iku wara’ul ‘adli, yaiku tinggal barang kang den haramake, dene para ulama fiqih kaya riba. Tegese tinggal mangan artane wong kang ahli ngri-ba’ake artane utawa ngalap arta kelawan mbayar ren-ten (anakane), utawa gadhe barang lan ngalap utang arta kelawan mbayar renten. Lan maruh kaya artane wong kang ora gelem zakad, kaya artane wong kang ahli gawe gong piranti lelahan, utawa artane germo, arta saking olehe nglonthe, utawa artane wong kang adol tinuku kelawan fasid. Mungguh syara’ iku kabeh wajib ngedohi. Ana dene arta saking peparingane Ratu, iku khilaf kersane para ulama kaya ingkang wus kasebut ing ndalem kitab – imamul Ghozali, mula ingkang tinutur kabeh iku den namani wara’il’adli Lan yaiku wajib ninggal lan wajib ngedohi yaiku  wara’il wajib.

Kapindho: Wara’issholihiin, yaiku tinggal mangan barang kang sub’hat. Tegese artane wong kang kecampuran panggawe haram lan panggawe halal, mula mengkono iku  wara’sub’hat, ora wajib.

Kaping telu : wara’ul muttaqiin, yaiku tinggal barang kang ora dadi bahayane,karana kuwatir lamun tumiba marang perka-ra ingkang dadi bahayane, kaya tinggal ngenak enaka-ken panganan, lan tinggal bagus-baguse panganggo, kelawan kuwatir lamun dadi kulina mula nuli ora ana. Mula tumiba maring maksiyat, kaya upamane nganggo kelambi jubah bagus-bagus manganggo kurung lan sorban bagus-bagus. Mula nalikane ora ana banjur dadi wani tinggal sholate jum’ah, karana udur merga sepi panganggo ingkang wus kulina. Mula dadi gampang ke-lawan ninggal jum’ah.

Kaping pat : wara’usshiddiiqiin, yaiku tinggal barang kang wus sepi saking Pancabaya (bebaya). Mula ora pisan-pisan ngalap ing sawiji-wiji. Nanging kelawan Illahi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: