Wasiat

blue

dodot22

WeBlog ini digunakan sebagai media informasi bagi kerabat, sanak famili, anak cucu dan siapa saja yang membutuhkannya.

Terimakasih kepada WordPress.com yang telah menyediakan fasilitas ini.

Wasiat Kanggo Anak Putu

Wasiat kaping pisan

Akeh-akehe menungsa nunut kamulyaning para wongtuane lan guru-gurune.

Kuwi salah siji saka akeh-akehe rahmat Kang Maha Kuwasa.

Mula kuwi ta’ata marang Kang Maha Kuwasa lan Rosule lan wongtuanira lan para gurunira sarta sabisa-bisa mulyakna wongtuanira lan para gurunira.

Iki salah siji saka akeh-akehe dalan kang becik.

Wasiat kaping pindo

Saben-saben manungsa pinaringan kuwasa saka sing kagungan gede-gedene kuwasa.

Saya gede kuwasane manungsa, saya gampang tumindak saka karepe atine.

Mula kuwi sing ngati-ngati migunaake panguasanira, elinga marang sapada-pada.

Lan elinga marang kawajibaning titah kang wus tinetep dining Kang Maha Suci.

Wasiat kaping telu

Ana ing donya iki akeh wong kang pada wedi keluwen. Luwih mawasa sira marang wong kang wedi keluwen katimbang wong kang bener-bener keluwen.

Yen sira kerasa luwe, rasakna luwenira.

Kerana ana ing sak njerone luwe ana hikmah kang gede.

Wasiat kaping papat

Salah siji saka akeh-akehing bekti marang wong tuwa, aja leren nyuwunake pangapura marang Gusti Kang Maha Welas.

Kuwi salah siji saka akeh-akehing tanda beci’ing laku para putra tumrap bapa biyunge.

Wasiat kaping limo

Ngersula kuwi tandaning titah kang durung ngerti marang pesti.

Mula ngerasaha sira marang pesti kang tinetep dining Gusti.

Wasiat kaping nem

Awak ira kaya gelas kang bening.

Yen diisi barang kang becik bakal katon becike.

Dene yen diisi barang kang ala bakal katon alane.

Mula kuwi isenana awak ira kelawan kabecikan supaya untung ing mburine.

Lan adhohona barang kang ala supaya ora nompa cilaka.

Wasiat kaping pitu

Salah siji saka tamba ati kuwi ngaji kitab suci.

Akeh-akehna awak ira ngaji kitab suci, maka sekabehing makhluk bakal ngajeni marang sira.

Wasiat kaping wolu

Aja lali ing saben wektune, sucenana wajah ira lan tangan karo nira lan sirah ira lan sikil karo nira nganti kerasa suci ing njaba njerone.

Lan ngadek madepa sira marang Gusti Kang Maha Suci.

Wasiat kaping sanga

Syaitan kuwi musuh kang nyata kanggone manungsa.

Mula sing ngati-ngati marang bisikan syaitan kang njerumusake.

Sombong, Angkuh, Riya’, Sewenang-wenang, Goroh, Kikir, Nyiya-nyiya sholat.

Lawanen sak kuating tenaga bisikan-bisikan kang ngarah marang sifat kasebut.

Salam

Pradoto Langkir

(Abu Deris Al Jawi)

 

Iklan
%d blogger menyukai ini: